Ahad, 10 Ogos 2014

Relevankah Sekolah vernakular ?

Mewujudkan masyarakat yang utuh diikat oleh nilai kebersamaan yakni nilai kebangsaan atau nilai nasional masih merupakan cita-cita yang tidak tercapai. Malah semakin hari nilai kebangsaan ini semakin diperkecilkan oleh pihak tertentu yang cenderung mengobarkan chauvinisme. Akhirnya sehingga hari ini masyarakat Malaysia wujud sebagai suatu bentuk masyarakat selari atau parallel society, iaitu masyarakat yang hidup dalam negara yang sama tetapi berjuang dan bergerak dalam kepentingan kelompok atau kaum masing-masing. Lebih buruk lagi setiap kelompok kaum meletakkan kepentingan kelompok kaum masing-masing di atas kepentingan nasional.

Banyak faktor yang membawa kepada perpecahan dan perjuangan kepentingan kelompok kaum ini antaranya warisan kolonial, politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Namun apa yang paling malang ialah sehingga hari ini Malaysia masih tidak mampu untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan kebangsaan yang benar-benar bersifat satu bangsa, satu bahasa dan satu negara.

Sebaliknya sistem pendidikan Malaysia mewujudkan sistem pendidikan majmuk yang berakar dari zaman kolonial dan zaman imigran yang anakronisme, yakni sudah tidak berada dalam zamannya lagi. Sistem pendidikan kebangsaan menjadi sesuatu yang janggal apabila berada selari dengan pendidikan vernakular yakni sekolah Cina dan Tamil yang terletak ’di luar’ sistem pendidikan kebangsaan itu sendiri.

Malah lebih janggal lagi apabila institusi pendidikan vernakular ini memberikan saingan secara terang-terangan kepada institusi pendidikan kebangsaan, sehingga dalam keadaan tertentu ia seperti berada dalam keadaan ’memperkecil dan memusuhi’ sistem pendidikan kebangsaan. Walaupun sistem pendidikan vernakular ini diiktiraf dan diperakui dengan termaktubnya Akta Pendidikan 1996, tetapi timbul persoalan apakah wujud keperluan untuk mempertahankan sistem pendidikan vernakular dalam melihat kepentingan dan sumbangannya terhadap perpaduan masyarakat Malaysia yang lebih besar dan menyeluruh.

Sejarah pendidikan vernakular sebenarnya lebih terarah kepada sistem pendidikan Cina yang wujud pada awal abad ke-20 di Semenanjung Tanah Melayu atau Malaya ketika itu. Teras sebenar kepada sistem pendidikan vernakular yang memperteguhkankeberadaan situasi parallel society ini sebenarnya terletak kepada gerakan dan sejarah pendidikan Cina di Malaysia. Menurut Cheong Yuen Keong dalam bukunya Gerakan Pendidikan Cina di Malaysia: Satu Kajian Tentang Perjuangan Dong Jiao Zong(1970-2002) menyatakan bahawa gerakan pendidikan Cina merupakan satu perjuangan sosial yang menuntut agar pendidikan bahasa ibunda Cina dikekalkan. Gerakan ini berjaya mendapat penyertaan dan dukungan daripada masyarakat Cina dan berlanjutan dalam jangka waktu yang panjang serta membawa kesan dan pengaruh yang luas.

Gerakan ini berasal dari akar umbi dan dipimpin oleh satu kumpulan kepentingan atau interest group iaitu Dong Jiao Zong. Perjuangannya pada peringkat awal adalah untuk mendapatkan pengiktirafan terhadap pendidikan Cina dalam sistem pendidikan negara. Kini ia berperanan sebagai kumpulan pendesak dalam penggubalan dasar kerajaan yang berkaitan dengan pendidikan Cina.

Sejarah pendidikan Cina bermula dengan penghijrahan orang Cina ke Tanah Melayu yang membawa bersama penubuhan sekolah Cina di merata tempat sekitar awal abad ke-20. Pada mulanya kerajaan kolonial British membiarkan penubuhan sekolahvernakular terutamanya sekolah Cina ini, tetapi pada tahun 1920 British memperkenalkan Ordinan Pendaftaran Sekolah 1920 yang dilaksanakan untuk mewajibkan pendaftaran semua sekolah dan guru agar kerajaan British dapat mengawal sekolah Cina. Hal ini mendapat tentang daripada guru-guru dan pemimpin sekolah Cina, lalu mengemukakan petisyen kepada kerajaan British di Tanah Melayu dan Pejabat Luar Negeri di London untuk memansuhkan ordinan tersebut.

Kerajaan British tidak bersedia menarik ordinan tersebut sebaliknya membawa lima orang wakil pendidikan Cina Singapura ke mahkamah dan kemudian dihukum dengan dihantar pulang ke negara China. Pada zaman Jepun, sekolah Cina telah diharamkan sama sekali. Setelah perang berakhir, British kembali berkuasa di Tanah Melayu dan mula mengambil langkah yang lebih bersifat jangka panjang dalam sistem pendidikan. Kerajaan British melihat bahawa sekolah Cina dan sekolah vernakular adalah faktor utama yang menghalang penyatupaduan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. Maka British mengambil pendekatan untuk menyekat perkembangan sekolah Cina. British mengemukakan Cheeseman Annual Report on Education in the Malayan Union 1946 dan Laporan Pendidikan Holgate 1950 untuk mewujudkan sistem persekolahan yang seragam kepada semua kaum di Tanah Melayu.

Pada tahun 1946, sudah terdapat 1078 buah sekolah Cina dengan pelajar berjumlah 168,303 orang di Tanah Melayu. Pentadbir dan guru sekolah Cina telah mengadakan mesyuarat peringkat negara di Singapura pada 6 Mei 1946, lalu membentuk Jawatankuasa Bimbingan Pemulihan Sekolah Malaya untuk memulihkan sekolah Cina. Jawatankuasa ini merupakan landasan kepada penubuhan Jiao Zong lima tahun kemudiannya. Dalam merealisasikan sistem pendidikan kebangsaan yang bertujuan menggalakkan integrasi kaum dan seterusnya membawa kepada pembinaan bangsa, British telah mengemukakan Laporan Barnes pada 10 Jun 1951.

British seterusnya menyeru masyarakat Cina dan India agar menerima sistem pendidikan kebangsaan yang bersifat satu aliran ini. Laporan Barnes mengemukakan syor agar sistem pendidikan vernakular dimansuhkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan yangmenggunakan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

Sekolah kebangsaan akan diberikan kemudahan yang terbaik agar menjadi sekolah yang paling bermutu. Masyarakat Melayu menerima Laporan Barnes sebagai sesuatu yang baikbagi perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta permulaan untuk melakukan reformasi yang menyeluruh dan bersifat kebangsaan dalam sistem pendidikan. Namun guru-guru sekolah Cina dan pihak yang bersimpati dengan mereka menentang dengan keras cita-cita untuk mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan ini sepertimana yang dikemukakan oleh Laporan Barnes.

Satu konvensyen Persatuan Guru-guru Cina seluruh Malaya diadakan di Dewan Besar Persatuan Hokkien Kuala Lumpur pada 24-25 Ogos 1951 untuk membantah Laporan Barnes. Konvensyen ini telah membawa kepada usul penubuhan Gabungan PersatuanSekolah Cina Se-Malaya iaitu Jiao Zong yang dirasmikan pada 26 Disember 1951.

Jiao Zong menjadi kubu serta landasan untuk melancarkan penentangan serta tuntutan dalam memperjuangkan kelangsungan pendidikan sekolah Cina di Tanah Melayu. Selain menghantar memorandum dan petisyen, Jiao Zong juga telah berusaha mendapatkan sokongan masyarakat Cina, institusi masyarakat Cina, dan parti politik masyarakat Cina di Tanah Melayu sehingga menjadikan Jiao Zong sebagai ’gergasi yang perkasa’ dalam perjuangan gerakan pendidikan Cina di Tanah Melayu sebelum kemerdekaan, dan membawa kepada era kemerdekaan.

Sejarah awal gerakan pendidikan Cina di Tanah Melayu pada era pemerintahan British menunjukkan tentang keinginan yang sangat kuat golongan berpendidikan dan berpengaruh masyarakat Cina untuk mewujudkan sistem pendidikan Cina yangtersendiri, serta tidak bercampur dengan masyarakat lain khususnya masyarakat Melayu yang merupakan masyarakat peribumi.

Keinginan dan cita-cita untuk mempertahankan sikap chauvinisme ini selalunya disembunyikan dengan slogan memperjuangkan bahasa ibunda dan budaya masyarakat Cina. Namun pada hakikatnya golongan elit yang merupakan kumpulan kepentingan ini berjuang untuk mewujudkan suatu bentuk parallel society yang bergerak seperti serampang dua mata; iaitu mewujudkan masyarakat Cina yang terpisah melalui sistem pendidikan dan pada masa yang sama menjaga kepentingan ’ekonomi perkauman’ yang menentukan kelangsungan hidup masyarakat Cina di Tanah Melayu.

Masih Relevankah Sekolah vernakular di saat ini di saat terhapusnya ISA ? Cuba renung dan lihat apa akan jadi pada generasi akan datang jika sekolah vernakular masih wujud dalam menyemai bibit perkauman sejak di bangku sekolah lagi. Kita lihat negara mana yang membenarkan sistem pendidikan ini kecuali Malaysia.

Mohd Saifullah bin Hj Dolmat
Ketua Penerangan Gpms Melaka

Tiada ulasan:

Catat Ulasan